0610452492

©2018 by Muriel Stegers. Proudly created with Wix.com

I am a firm believer of building skill and learning techniques in order to grow your creative abilities. 
Even more so, I believe that the underlying emotional process in being creative needs to be nurtured and managed. So often I see that people start their creative journey and fall of the wagon because they get in conflict with their thoughts and feelings. This artist development group is here to help you create a conscious mindset. To touch base with who YOU are.  If you learn how to consciously navigate your inner thoughts, your intentions and your feelings you will be able to use them in your advantage. You learn to change them if they are not working for you and you learn to understand how they came about.  We will work on creating new emotional habits and break the old emotional addiction.  
 
You will experience that when you are a master of your thoughts your mindset and action change. You cannot always change what happens, but you can always choose how to act and react upon it.  
 
You will experience how motivation will kick in as a major positive side effect.  
Motivation follows Action and not the other way around. If you wait until you feel like it you can wait forever. I want to show you what is possible if you take action when you don’t feel like it.  
I will help you to believe it before you can see it!!  
 
Because my heart lies with doing live art teaching this is solo what I am going to focus on for 100%. I thrive on the interaction during these sessions, the connection that is made being able to connect in the moment. Right then and there!   
 
Artist Mindset Development is here to create a bigger understanding of yourself as an artist. 
To help you find your why. To help you stand out. To help you find your voice. 

 

M: Motivation  
U: Unfolding 
S: Spirit
T: Transformation

 

As much as I like to bring a workshop with a theme, I believe that there are enough of them out there and I absolutely dread the editing part of making these workshops. I need the freedom to keep my creative juices flowing. But most of all, I want to communicate about the process.  
That Is MY passion!! My goal is to inspire! 
 
I want to help and coach people grow and get (back) on track, explore themselves, think more highly of themselves and get in touch with their greatness. I believe we are here to help each other. And that’s what I am going to do. I am committed to this. As of today, you will be able to join Artist Mindset Development.

 

Your membership will start on Wednesday April 3rd and will be untill the end of the year.
This means you have at least 4 sessions a month,. A total of at least 36 sessions during 2019.
This membership will normally cost $120,- a year, but since the year already started and we have 9 months left it will be $90. Which comes down to $10,- a month. Now thats a bargan for the value you will get out of this! Thats a promise!

There is also an option to buy a period of 3 month. You have to extend your membership through the website if you want to continue after those 3 months on July 1st. 

 

You will get weekly live sessions. I will be doing all sorts of stuff art wise.  

Ill teach my faces, backgrounds, mediums.  
Acrylics, Inks, encaustic. It’s All in the game.  
I want to share with you all my painting and talk about the process. I’ll share with you all my knowledge and all of myself as a person. 
 
Can't wait to hook up there with you! Let me know if you have any questions as writing these blogs and posts is not my strongest skill. 

With all the love in the world, grateful for today and grateful for you being on this journey with me. 

 

Muriel Stegers 
MUST ART STUDIOS 

WORKSHOP - Artist Mindset Development

€ 90,00Price
 • #Dutch
  Ik ben een groot voorstander van het bouwen van vaardigheden en het leren van technieken om je creatieve vaardigheden te laten groeien. Sterker nog, ik geloof dat het onderliggende emotionele proces van creatief zijn moet worden gevoed en beheerd.
  Zo vaak zie ik dat mensen hun creatieve reis beginnen en val van de wagen vallen omdat ze in conflict komen met hun gedachten en gevoelens.


  Deze kunstenaarsontwikkelingsgroep is hier om je te helpen een bewuste mindset te creëren. Om de basis te raken van wie JIJ bent. Als je leert om bewust je innerlijke gedachten te navigeren, je intenties en je gevoelens, zul je in staat zijn ze in je voordeel te gebruiken.
  Je leert ze te veranderen als ze niet voor je werken en je leert begrijpen hoe ze tot stand zijn gekomen. We zullen werken aan het creëren van nieuwe emotionele gewoonten en het doorbreken van de oude emotionele verslaving.
  Je zult ervaren dat wanneer je een meester bent van je gedachten, je zienswijze en actie veranderen. Je kunt niet altijd veranderen wat er gebeurt, maar je kunt altijd kiezen hoe je wilt handelen en hoe je erop zult reageren. Je zult ervaren hoe motivatie zal optreden als een belangrijk positief neveneffect. Motivatie volgt op actie en niet andersom.
  Als je wacht tot je er zin in hebt, kun je voor altijd wachten.

  Ik wil je laten zien wat mogelijk is als je actie onderneemt als je er geen zin in hebt. Ik zal je helpen om het te geloven voordat je het kunt zien!! Omdat mijn hart ligt bij het geven van live kunstonderwijs, is dit waar ik me solo voor 100% op zal richten.

  Ik geniet van de interactie tijdens deze live sessies, de verbinding die gemaakt wordt in het moment omdat directe interactie mogelijk is. Juist dan en daar! Artist Mindset Development is er om een groter begrip van jezelf als kunstenaar te creëren. Om je te helpen in het vinden van je eigen waarom. Om je te helpen met opvallen en anders zijn. Om je te helpen je stem te vinden.

  M: Motivatie
  U: Uitvouwen
  S: Spirit
  T: Transformatie

  Zo graag als ik een workshop met een thema maak, geloof ik dat er genoeg van zijn en ik verafschuw het editing proces dat nodig is voor het bewerken en klaarmaken van deze workshops. Ik heb de vrijheid nodig om mijn creatieve frequentie te laten stromen.

  Maar bovenal wil ik communiceren over het proces. Dat is MIJN passie !!
  Mijn doel is om te inspireren!

  Ik wil mensen helpen groeien en coachen om op de goede weg te komen, zichzelf te verkennen, meer over zichzelf laten nadenken en ze in contact brengen met hun grootsheid. Ik geloof dat we hier zijn om elkaar te helpen. En dat is wat ik ga doen. Ik zet me hiervoor in.

  Vanaf vandaag kun je je aansluiten bij Artist Mindset Development.

  Je lidmaatschap begint op woensdag 3 april en loopt tot het einde van het jaar. Dit betekent dat je minimaal 4 sessies per maand hebt. In totaal 36 sessies in 2019. Dit lidmaatschap kost normaal $ 120, - per jaar, maar sinds het jaar al begonnen is en we nog 9 maanden hebben is het $ 90. Dat komt neer op $ 10, - per maand.

  Dat is serieus een koopje voor de waarde die u hieruit zult halen! Dat is een belofte! Er is ook een optie om een ​​periode van 3 maanden te kopen. Je kan je lidmaatschap via de website verlengen als je na die 3 maanden op 1 juli verder wilt gaan.

  Je krijgt wekelijkse livesessies. Ik zal super divers creatief onderwijzen. Ik leer je mijn gezichten, achtergronden, mediums. Acrylverf, Inkt, encaustiek/was. Het zit allemaal in het pakket.

  Ik wil al mijn schilderijen met je delen en over het proces praten. Ik zal al mijn kennis en mijzelf als persoon met je delen. Ik kan niet wachten om daar met je aan te sluiten!
  Laat me weten of je nog vragen hebt, want het schrijven van deze blogs en berichten is niet mijn sterkste vaardigheid. Met alle liefde in de wereld, dankbaar voor vandaag en dankbaar dat je op deze reis met mij bent.

  Muriel Stegers
  MUST ART STUDIOS